Publikācija

Latvijas vide skaitļos 2018. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides kvalitāte

Statistisko datu krājums par klimata pārmaiņām – siltumnīcefekta gāzu emisijām, energoresursu patēriņu, dabas resursiem un to izmantošanu, materiālu plūsmām, resursu efektivitāti, mežsaimniecību, zivsaimniecību, medniecību, atkritumu apsaimniekošanu, līdzekļu izlietojumu vides aizsardzībai un gaisa piesārņojumu un kvalitāti.

Dati pieejami par Latviju un Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
65
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2019/20
Ieteikt