Publikācija

Latvijas vide skaitļos 2017. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides kvalitāte

Statistisko datu krājums par klimata pārmaiņām- siltumnīcefekta gāzu emisijām, energoresursu patēriņu, par dabas resursiem un to izmantošanu – materiālu plūsmām, resursu efektivitāti, mežsaimniecību un atkritumu apsaimniekošanu, par vides kvalitāti- gaisa piesārņojumu un gaisa kvalitāti. Dati uzrādīti kopā valstī kā arī sadalījumā pa nozarēm un pa atsevišķām pilsētām.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
53
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2018/24
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas