Preses relīze

Piecu gadu laikā energoresursu patēriņš mājsaimniecībās samazinājies par 16 %

2015. gadā kopējais energoresursu patēriņš mājsaimniecībās bija 61 912 teradžouli (TJ), ieskaitot degvielu transportam, liecina Centrālās Statistikas Pārvaldes (CSP) dati. Salīdzinot ar 2010. gadu, kopējais energoresursu patēriņš samazinājies par 16 %.

2015. gadā mājsaimniecību energoresursu patēriņš veidoja 28 % no kopējā energoresursu patēriņa Latvijā. No mājsaimniecībās patērētajiem energoresursiem lielāko daļu veidoja kurināmā koksne (lielākoties malka) un siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem – attiecīgi 41,4 % un 30,4 %. Elektroenerģija veidoja 13,7 % no kopējā energoresursu patēriņa, dabasgāze – 8,9 %, naftas produkti (krāšņu kurināmais, benzīns, dīzeļdegviela u.c.) apkurei, karstajam ūdenim un citām vajadzībām, neskaitot patēriņu transportam – 2,7 %, sašķidrinātā naftas gāze – 1,7 % un pārējie energoresursi (kokogles un cits cietais kurināmais) veidoja 1,2 %.

Mājsaimniecību energoresursu patēriņa struktūras izmaiņas

No mājsaimniecībās patērētās kurināmās koksnes 85 % veidoja malka, 11 % – koksnes granulas, 2 % – kokskaidu briketes un 2 % koksnes atlikumi. Pēdējo piecu  gadu laikā koksnes granulu patēriņš pieaudzis 8 reizes, kokskaidu brikešu patēriņš – par 17 %, kamēr malkas un koksnes atlikumu patēriņš ir samazinājies.

2015. gadā mājsaimniecību vidējie izdevumi par energoresursiem bija 904 eiro, un piecu gadu laikā tie samazinājušies par 5 %. Kopš 2010. gada elektroenerģijas īpatsvars kopējos izdevumos ir palielinājies par 34 %, bet pārējo energoresursu īpatsvars ir samazinājies vai palicis nemainīgs.

Kopš 1996. gada siltumenerģijas kopējās izmaksas nav būtiski mainījušās, taču to īpatsvars mājsaimniecību kopējos izdevumos ir samazinājies no 60 % līdz 30 %.

2015. gadā kurināmās koksnes (malkas, kokskaidu brikešu, koksnes granulu un koksnes atlikumu) izmaksas veidoja 10,4 % no kopējām mājsaimniecību energoresursu izmaksām, dabasgāze – 9,2 %, sašķidrinātās naftas gāzes – 3,0 % un naftas produktu izmaksas – 5,3 %. Izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, abonēšanas maksas, piegādes izmaksas un citi saistīti maksājumi.  Elektroenerģijas, dabas gāzes un sašķidrinātā naftas gāzes izdevumus var veidot izlīdzinātie maksājumi.

Mājsaimniecību kopējie izdevumi par patērētajiem energoresursiem, tūkst. eiro

  

Mājsaimniecību energoresursu apsekojuma mērķis ir noskaidrot, cik energoresursu patērē Latvijas mājsaimniecības un kādi ir to izdevumi par šiem energoresursiem. No apsekojumā aptaujātajām mājsaimniecībām 35 % atradās Rīgā, 20 % lielajās pilsētās, 17 % pārējās pilsētās  un 28 % lauku teritorijās.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Laura Pastare
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Laura.Pastare@csb.gov.lv
Tālr.: 67366823

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi