Statistikas tabula

Energoresursu plūsmu konti (TJ)

ENG200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 14.11.2019