Statistikas tabula

Energoresursu plūsmu konti (TJ)

ENG200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti