Statistikas tabula

Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

Tabulas kods datubāzē
ENG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti