Statistikas tabula

Koģenerācijas stacijās patērētais kurināmais, saražotā siltumenerģija un elektroenerģija

ENG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti