Statistikas tabula

Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

ENG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti