Statistikas tabula

Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

Tabulas kods datubāzē
ENG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti