Statistikas tabula

Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija

ENG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti