Statistikas tabula

Katlumājās patērētais kurināmais un saražotā siltumenerģija, TJ

ENG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti