Statistikas tabula

Katlumājās patērētais kurināmais un saražotā siltumenerģija, TJ

Tabulas kods datubāzē
ENG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti