Statistikas tabula

Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

Tabulas kods datubāzē
ENG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti