Statistikas tabula

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem

ENG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti