Statistikas tabula

Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.)

Tabulas kods datubāzē
ENG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti