Statistikas tabula

Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.)

Tabulas kods datubāzē
ENG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 05.09.2018