Statistikas tabula

Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

EN030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada aprīli
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada maiju 27.07.2020
Par 2020. gada jūniju 25.08.2020
Par 2020. gada jūliju 25.09.2020
Par 2020. gada augustu 26.10.2020
Par 2020. gada septembri 25.11.2020
Par 2020. gada oktobri 29.12.2020
Par 2020. gada novembri 25.01.2021
Par 2020. gada decembri 25.02.2021
Par 2021. gada janvāri 25.03.2021