Statistikas tabula

Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

EN030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada augustu 25.10.2019
Par 2019. gada septembri 25.11.2019
Par 2019. gada oktobri 27.12.2019
Par 2019. gada novembri 24.01.2020
Par 2019. gada decembri 25.02.2020
Par 2020. gada janvāri 25.03.2020
Par 2020. gada februāri 24.04.2020
Par 2020. gada martu 25.05.2020
Par 2020. gada aprīli 26.06.2020
Par 2020. gada maiju 27.07.2020
Par 2020. gada jūniju 25.08.2020
Par 2020. gada jūliju 25.09.2020