Statistikas tabula

Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

Tabulas kods datubāzē
EN030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada septembri 26.11.2018
Par 2018. gada oktobri 27.12.2018