Statistikas tabula

Energoresursu plūsmu konti (TJ)

Tabulas kods datubāzē
ENG200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Energoresursu plūsmas konti

Energoresursu fiziskās plūsmas kontos reģistrē visu rezidentu vienību darbību rezultātā radušās energoresursu plūsmas neatkarīgi no tā, kurā ģeogrāfiskajā vietā šīs plūsmas faktiski radušās, kā arī reģistrē energoresursu fiziskās plūsmas no vides uz ekonomiku, ekonomikā un no ekonomikas atpakaļ vidē.