Statistikas tabula

Dabasgāzes vidējās cenas galalietotājiem, kas nav mājsaimiecības (EUR/GJ)

Tabulas kods datubāzē
ENG192
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Dabasgāzes cena

Cenas pamatojoties uz nodokļu piemērošanu iedala šādos līmeņos:

  • Cenas bez visiem nodokļiem, nodevām, maksām un maksājumiem ietver tikai enerģijas un piegādes komponentu un tīkla komponentu.
  • Cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citiem atgūstamiem nodokļiem ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, ko attiecībā uz tiešajiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, uzskata par neatgūstamiem (akcīzes nodoklis, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, dabas resursu nodoklis). Attiecībā uz mājsaimniecību lietotājiem šajā cenu līmenī ietver enerģijas un tīklu komponentus un nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus, bet neietver PVN.
  • Cenas ar visiem nodokļiem un PVN. Cenas, kurās ietverti visi nodokļi. Šis cenu līmenis ietver enerģijas un piegādes komponentus, tīklu komponentu un visus atgūstamos vai neatgūstamos nodokļus, nodevas, maksas un maksājumus (akcīzes nodoklis, valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, dabas resursu nodoklis, PVN).
Dabasgāzes patēriņa grupas

Dati ir pieejami sadalījumā pa dabasgāzes patēriņa grupām galalietotājiem, kas nav mājsaimniecības un mājsaimniecībām. Operatori dabasgāzes patēriņu grupē pēc klientu dabasgāzes patēriņa gadā gigadžoulos (GJ).

Dabasgāzes patēriņa grupas galalietotājiem, kas nav mājsaimniecības

Dabasgāzes patēriņš gadā, GJ

Grupa I1

patēriņš < 1 000 GJ

Grupa I2

1 000 GJ ≤ patēriņš < 10 000 GJ

Grupa I3

10 000 GJ  ≤ patēriņš < 100 000 GJ

Grupa I4

100 000 GJ ≤ patēriņš < 1 000 000 GJ

Grupa I5

1 000 000 GJ ≤ patēriņš ≤ 4 000 000 GJ

Dabasgāzes patēriņa grupas mājsaimniecībām

Dabasgāzes patēriņš gadā, GJ

Grupa D1

patēriņš < 20 GJ

Grupa D2

20 GJ ≤ patēriņš ˂ 200 GJ

Grupa D3

patēriņš ≥ 200 GJ