Statistikas tabula

Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN)

Tabulas kods datubāzē
ENG190
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Vidējā energoresursu cena

Vidējā energoresursu cena tiek aprēķināta, dalot energoresursu izmaksas ar iepirkto energoresursu daudzumu. Vidējās cenas ir dotas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Vidējās energoresursu cenas gala patērētājiem aprēķina atbilstoši energobilances izstrādāšanas metodoloģijai.