Statistikas tabula

Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

Tabulas kods datubāzē
ENG180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Katlumāja

Katlumāja ir enerģijas pārveidošanas ražotne, kas ražo siltumenerģiju.

Katlumāja sastāv no vienas vai vairākām siltumenerģiju ražojošām iekārtām (katliem).

Katlumājas iedala:

  • vispārējā lietošanas katlumājas, kuru pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana (NACE 2. red. 35. nodaļa "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana");
  • uzņēmumu katlumājas, kas ražo siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (visas NACE 2. red. nodaļas, izņemot 35. nodaļu). 
Koģenerācijas stacija

Stacija, kas sastāv no koģenerācijas iekārtām un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām.

Koģenerācijas stacijas iedala:

  • vispārējas lietošanas koģenerācijas stacijas, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana (NACE 2. red. 35. nodaļa "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana");
  • uzņēmumu koģenerācijas stacijas, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (visas NACE 2. red. nodaļas, izņemot 35. nodaļu).