Statistikas tabula

Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
ENG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti