Statistikas tabula

Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

Tabulas kods datubāzē
ENG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Koģenerācijas stacija

Stacija, kas sastāv no koģenerācijas iekārtām un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām.

Koģenerācijas stacijas iedala:

  • vispārējas lietošanas koģenerācijas stacijas, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana (NACE 2. red. 35. nodaļa "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana");
  • uzņēmumu koģenerācijas stacijas, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (visas NACE 2. red. nodaļas, izņemot 35. nodaļu).