Statistikas tabula

Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija

Tabulas kods datubāzē
ENG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Koģenerācijas stacija

Stacija, kas sastāv no koģenerācijas iekārtām un siltuma maksimumslodžu katlu iekārtām.

Koģenerācijas stacijas iedala:

  • vispārējas lietošanas koģenerācijas stacijas, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana (NACE 2. red. 35. nodaļa "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana");
  • uzņēmumu koģenerācijas stacijas, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (visas NACE 2. red. nodaļas, izņemot 35. nodaļu).
Elektriskā jauda (koģenerācijas stacija uzsākusi darbību vismaz trīs mēnešus pirms pārskata perioda beigām)
Koģenerācijas stacijas elektriskā jauda ir kopējā maksimālā iekārtas jauda, ja stacija strādā pilnā koģenerācijas režīmā un uzsākusi darbību vismaz trīs mēnešus pirms pārskata perioda beigām.
Siltumenerģijas jauda

Kopējā siltumenerģijas jauda, ko attīsta siltumenerģiju ražojošās iekārtas, ja koģenerācijas stacija uzsākusi darbību vismaz trīs mēnešus pirms pārskata perioda beigām.

Koģenerācijas stacijās, kur bez koģenerācijas iekārtām ir ūdens sildāmie katli siltumenerģijas ražošanai, uzstādītā siltumenerģijas jauda uzrādīta, ieskaitot šo katlu uzstādītās jaudas.