Statistikas tabula

Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija

Tabulas kods datubāzē
ENG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Katlumāja

Katlumāja ir enerģijas pārveidošanas ražotne, kas ražo siltumenerģiju.

Katlumāja sastāv no vienas vai vairākām siltumenerģiju ražojošām iekārtām (katliem).

Katlumājas iedala:

  • vispārējā lietošanas katlumājas, kuru pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana (NACE 2. red. 35. nodaļa "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana");
  • uzņēmumu katlumājas, kas ražo siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (visas NACE 2. red. nodaļas, izņemot 35. nodaļu). 
Katlumāju uzstādītā siltumenerģijas jauda
Visu uzstādīto katlu nominālo (pases) jaudu summa.
Saražotā siltumenerģija

Vispārējās lietošanas koģenerācijas staciju vai katlumāju un uzņēmumu koģenerācijas staciju vai katlumāju, kas ražo siltumenerģiju pārdošanai, gada laikā saražotā siltumenerģija.