Statistikas tabula

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem

Tabulas kods datubāzē
ENG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Saražotā elektroenerģija

Gada laikā saražotais bruto elektroenerģijas daudzums.

Elektriskā jauda (gada beigās)
Elektriskā jauda ir kopējā maksimālā iekārtas jauda gada beigās.