Statistikas tabula

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) operatoru energobilance, teradžoulos (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
ENG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS)

ES ETS ir ekonomisks instruments klimata pārmaiņu mazināšanā, kura  mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm izpildīt Kioto protokolā noteiktās emisiju samazināšanas saistības un nodrošināt emisiju samazināšanu iespējami visefektīvākajā veidā.