Statistikas tabula

Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

Tabulas kods datubāzē
EN040m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada jūliju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ražošana [cietie kurināmie]

Cieto kurināmo apjoms, kas saražots no dabīgām izejvielām. Šajā kategorijā ietilpst kurināmā kūdra, kūdras briketes.

Cieto kurināmo imports
Cieto kurināmo apjoms, kas transportēts pāri valsts robežai no trešajām valstīm un no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), neiekļaujot tranzītu.
Cieto kurināmo eksports
Cieto kurināmo apjoms, kas transportēts pāri valsts robežai uz trešajām valstīm un uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās), neiekļaujot tranzītu.
Akmeņogles

Akmeņogles ir ogles, kuru augstākā siltumspēja ir lielāka par 23 865 kJ/kg un kuras izmanto kā kurināmo.

Šajā kategorijā ietilpst antracīts, koksa ogles un citas bitumenogles.

Kurināmā kūdra

Kūdra, kuru izlieto kā kurināmo vai kūdras brikešu ražošanai.

Kūdru, ko izmanto citiem mērķiem, kas nav enerģijas ražošana, piemēram, lauksaimniecībai, šeit nenorāda.