Statistikas tabula

Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas)

Tabulas kods datubāzē
EN030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada janvāri
Dati atjaunoti
Naftas produktu imports

Naftas produktu apjoms, kas transportēts pāri valsts robežai no trešajām valstīm un no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās).

Importā iekļauts arī naftas produktu apjoms no muitas noliktavām, kas izlietots bunkurēšanā.

Naftas produktu eksports

Naftas produktu apjoms, kas transportēts pāri valsts robežai uz trešajām valstīm un uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm (bez preču plūsmas muitas noliktavās un brīvajās ekonomiskajās zonās).

Šajā kategorijā nav iekļauts naftas produktu (dīzeļdegviela, degvieleļļa, degakmens eļļa) apjoms, kas pēc to sajaukšanas tiek piegādāts kuģiem, kas veic starptautiskus reisus. Šo produktu apjoms tiek iekļauts ailē "bunkurēšana".