Statistikas tabula

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas)

Tabulas kods datubāzē
EN010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti
Bruto elektroenerģijas ražošana
Elektroenerģija saražota koģenerācijas stacijās, hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās, ieskaitot pašpatēriņu (ražošanas palīgierīču patērēto elektroenerģiju) un zudumus galveno ģeneratoru transformatoros.
Neto elektroenerģijas ražošana
Elektroenerģija saražota koģenerācijas stacijās, hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās bez pašpatēriņa un zudumiem.
Elektroenerģijas imports

Elektroenerģijas apjomi, kas transportēti pāri valsts robežai no trešajām valstīm un no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm neatkarīgi no tā, vai notikusi muitošana (komercplūsmas).

Šajā kategorijā iekļauti dati arī par elektroenerģijas apjomiem, kas transportēti caur valsti (tranzīts). 

Līdz 2006. gadam (ieskaitot) dati par tranzītu netika iekļauti.

Elektroenerģijas eksports

Elektroenerģijas apjomi, kas transportēti pāri valsts robežai uz trešajām valstīm un uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm neatkarīgi no tā, vai notikusi muitošana (komercplūsmas). Šajā kategorijā iekļauti dati arī par elektroenerģijas apjomiem, kas transportēti caur valsti (tranzīts).

2006. gada dati ir norādīti bez tranzīta.

Piegādes iekšējam tirgum [elektroenerģija]

Realizējamās elektroenerģijas piegādes apjomi iekšējam tirgum, ieskaitot pārvades un sadales zudumus.

Piegādes iekšējam tirgum aprēķina šādi: neto ražošana + imports – eksports.