Preses relīze

Par koģenerācijas staciju darbību 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā Latvijas Republikā darbojās 71 koģenerācijas stacija ar kopējo elektrisko jaudu 947.5 megavati (MW), kuras saražoja 3050 gigavatsundas (GWh) elektroenerģijas un 4673 GWh siltumenerģijas, kas ir 58.7 % no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma.

Koģenerācija ir vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana vienotā ciklā.

Koģenerācijas stacijās saražotā siltumenerģija un elektroenerģija 2000.-2010.gadā

(GWh)

Salīdzinājumā ar 2009.gadu, koģenerācijas staciju elektriskā jauda palielinājās par 1.4%. Vislielākā uzstādītā koģenerācijas staciju elektriskā jauda bija Rīgā – 876.2 MW.

Koģenerācijas staciju skaits un uzstādītā elektriskā jauda (MW) statistiskajos reģionos
2009. un 2010.gadā

 

2009

2010

Koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Kopā Latvija

56

933.6

71

947.5

tai skaitā:

 

 

 

 

Rīgas reģions

14

876.6

14

876.2

Pierīgas reģions

10

14.6

13

18.6

Vidzemes reģions

5

5.5

7

8.0

Kurzemes reģions

8

9.3

10

13.4

Zemgales reģions

11

12.9

16

15.2

Latgales reģions

8

14.7

11

16.2

Koģenerācijas stacijas iedala:

 • vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana (NACE 2.red. 35. nodaļa);
 • uzņēmumu koģenerācijas stacijas, kas ražo elektroenerģiju un  siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35. nodaļu).

No 71 koģenerācijas stacijām, kas darbojās 2010.gadā, 56 ir vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 932.8 MW, kas ir 98.4 % no kopējās uzstādītās koģenerācijas staciju jaudas, un 15 ir uzņēmumu koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 14.7 MW.

Vispārējās lietošanas koģenerācijas staciju skaits un uzstādītā elektriskā jauda (MW)
2010.gadā

 

Vispārējās lietošanas koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Saražotā elektroenerģija, GWh

Saražotā siltumenerģija, GWh

PAVISAM

56

932.8

2984.8

4603.4

≤ 0.2 MW

8

1.3

7.2

20.2

0.2 < P1 ≤ 0.5 MW 

14

5.7

23.5

99.1

0.5 < P ≤ 1 MW 

9

6.2

23.9

197.6

1 < P ≤ 5 MW 

21

54.3

323.3

867.4

5 < P ≤ 20 MW 

1

11.8

35.7

36.9

> 20 MW

3

853.5

2571.2

3382.2

2010.gadā koģenerācijās stacijās siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai pārsvarā izmantoja dabasgāzi (98.1%), kā arī biogāzi, kurināmo koksni, ogles, mazutu un biodīzeļdegvielu.

No 71 koģenerācijas stacijas, kas darbojās 2010.gadā, 56 koģenerācijas stacijas (gan vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, gan uzņēmumu koģenerācijas stacijas) ar kopējo elektrisko jaudu 870 MW strādāja vairāk par 6 mēnešiem, no tām:

 • 3 kombinētā cikla turbīnas ar elektrisko jaudu 803 MW;
 • 1 gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;
 • 48 iekšdedzes dzinēji ar elektrisko jaudu 61 MW;
 • 3 tvaika pretspiediena turbīnas ar elektrisko jaudu 4 MW;
 • 1 tvaika kondensācijas turbīna.

2011. gada jūnijā CSP datubāzes (www.csb.gov.lv) tēmas ”Enerģētika” sadaļā ikgadējie dati. tiks publicētas vairākas tabulas par koģenerācijas staciju darbību 2010.gadā:

 • Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija (EN18);
 • Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida (EN20);
 • Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (EN23);
 • Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (EN24);
 • Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (EN25).

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa

Vera Suzdaļenko        
tālr. 67366768

1 P – jauda
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi