Preses relīze

Energoresursu patēriņš Latvijā 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) ir apkopojusi informāciju par energoresursu ražošanu, importu, eksportu un patēriņu tautsaimniecībā Latvijā 2010.gadā.

Energoresursu patēriņš atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, teradžoulos

 

2009

2010

2010.g. % pret 2009.g.

Pārveidošanas sektors*

44 429

53 072

119.4

Rūpniecība

30 874

35 896

116.3

Transports

43 472

45 578

104.8

Lauksaimniecība, mežsaimniecība

5 465

5 946

108.8

* Energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai.

2010.gadā elektroenerģijas ražošana sasniedza 6627 gigavatstundas (GWh), kas ir par 19% vairāk nekā pērnajā gadā. Kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā 2010.gadā bija 7500 GWh, no tā elektroenerģijas neto imports (starpība starp importu un eksportu) - 12% (23% - 2009.gadā). Rūpniecības sektora patēriņš palielinājās par 5.3%, bet patēriņš mājsaimniecībās samazinājās par 3% (AS Latvenergo dati). No kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma 55% tika saražoti no atjaunojamiem energoresursiem (HES, vēja, biogāzes, biomasas elektrostacijas).

Kopējais dabasgāzes patēriņš 2010.gadā bija 1821 milj. m3, kas ir par 16.1% lielāks nekā iepriekšējā gadā. Ievērojams palielinājums ir saistīts ar lielāku dabasgāzes patēriņu koģenerācijas stacijās – 23.6%, mājsaimniecības sektorā - 17.4% (AS Latvijas Gāze dati), rūpniecībā - 12.6%.

2010.gadā par 5.2% ir pieaudzis arī dīzeļdegvielas patēriņš, savukārt benzīna patēriņš ir samazinājies par 9%. Kopējais energoresursu neto imports 2010.gadā samazinājās par 27%, tai skaitā elektroenerģijas neto imports samazinājās par 53%, naftas produktu neto imports samazinājās par 8.2%

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem

 

Elektriskā jauda (MW)

Elektroenerģijas ražošana (GWh)

2009

2010

2009

2010

Pavisam elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija

1 575

1 620

3 555

3629

tai skaitā

 

 

 

 

 

hidroelektrostacijas

1 536

1576

3 457

3520

 

vēja elektrostacijas

29

30

50

49

 

biomasas elektrostacijas

2

5

4

9

 

biogāzes elektrostacijas

8

9

44

51

 

Naftas produktu patēriņa struktūra, %

 

Dabasgāzes patēriņa struktūra pa nozarēm, % *

* 08.08.2011 laboti dati par 2010.gadu

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366957
Jana Poperečņuka

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi