Preses relīze

Par energoresursu izmaksām 2009. gadā

Centrālā statistikas pārvalde ir sagatavojusi informāciju par energoresursu izmaksām 2009. gadā.

Energoresursu izmaksas ir apkopotas saskaņā ar starptautiski pieņemto metodoloģiju Energobilances izstrādāšanai. Dati liecina, ka 2009. gadā kopējās energoresursu izmaksas (naftas produktu, cietā kurināmā, kurināmās koksnes, dabasgāzes, siltumenerģijas un elektroenerģijas) bija 1918,0milj. latu (bez pievienotās vērtības nodokļa), no tām:

- transporta sektorā – 633,4 milj. latu (iekļautas izmaksas par energoresursiem, kas tiek izmantoti visās transporta darbībās neatkarīgi no tautsaimniecības nozares, kā arī iedzīvotāju izmaksas par degvielu izlietošanu personīgajās automašīnās);

- pārveidošanas sektorā – 204,5 milj. latu (iekļautas izmaksas par patērēto kurināmā apjomu elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās un izmaksas par patērēto kurināmā apjomu siltumenerģijas ražošanai, kura tiek pārdota);

- rūpniecībā – 205,5 milj. latu.

- komerciālajā un sabiedriskajā sektorā1 – 263,8 milj. latu.

- lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medniecībā – 67,3 milj. latu.

- mājsaimniecībās – 417,1 milj. latu.

 

Energoresursu kopējās izmaksas 2008. un 2009. gadā
(procentos)

Energoresursu izmaksas 2009. gadā sastādīja 14,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Energoresursu izmaksas uz vienu iedzīvotāju 2009. gadā bija 848 lati, 2008. gadā – 989 lati, bet 2007. gadā – 802 lati.

 

 Energoresursu patēriņa un izmaksu izmaiņas 2009.gadā % pret 2008.gadu
 


2009. gadā kopējās energoresursu izmaksas bija par 17,5% zemākās nekā 2008. gadā. 2009. gadā lielākais energoresursu izmaksu samazinājums ir novērojams transporta sektorā: -48,4% salīdzinājumā ar 2008. gada izmaksām. Tik strauju izmaksu samazinājumu ietekmēja patēriņa samazinājums: -24,9%, kā arī vidējo energoresursu cenu kritums. Piemēram, dīzeļdegvielas cena autotransportam salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājās par 20,2%, benzīna cena – par 14,5%, sašķidrinātās naftas gāzes cena – par 14,4%.

Mājsaimniecības sektorā ir novērojams energoresursu patēriņa un izmaksu pieaugums. 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu mājsaimniecībās palielinājās kurināmās koksnes patēriņš par 10,4%, bet izmaksu pieaugumu ietekmēja dabasgāzes cena, kura palielinājās par 19,8% siltumenerģijas cenas – par 8%, elektroenerģijas cena – par 5,9%.

Energoresursu patēriņa un izmaksu izmaiņas rūpniecībā

 

2009.g. % pret 2008.g.

Patēriņš

Izmaksas

Rūpniecība

-5,4

-10,8

metālu ražošana

-12,6

-21,4

ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

22,8

27,4

nemetālisko minerālu ražošana

-50,2

-38,5

transportlīdzekļu ražošana

-139,5

-99,5

gatavo metālizstrādājumu, citur neklasificētu mašīnu un iekārtu, biroja tehnikas un datoru, citur neklasificētu elektrisko mašīnu un aparātu, radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošana

-63,5

-46,8

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-47,7

-76,3

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana

-18,9

-9,6

celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana, izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

5,9

0,4

koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

27,9

20,0

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, kažokādu apstrāde un krāsošana, ādas un ādas izstrādājumu ražošana

-36,8

-30,6

gumijas un plastmasas izstrādājumu; medicīnisko, precīzijas un optisko instrumentu, pulksteņu; mēbeļu un citur neklasificēta ražošana, otrreizējā pārstrāde

-42,9

-51,5


 

Atsevišķu energoresursu kopējā patēriņa un izmaksu izmaiņas

 

2009.g. % pret 2008.g.

Patēriņš

Izmaksas

Naftas produkti

-21,6

-45,6

no tiem:

  

sašķidrinātā naftas gāze

-9,1

-19,8

auto benzīns un aviācijas benzīns

-18,1

-35,2

dīzeļdegviela un sadzīves krāšņu kurināmais

-26,5

-53,4

mazuts

22,9

5,4

Ogles

-24,6

-4,2

Dabasgāze

-8,6

-6,9

Malka

10,1

0,4

Koksnes atlikumi

20,3

37,0

Kurināmās šķeldas

17,8

10,4

Koksnes briketes

-16,7

-39,6

Koksnes granulas

-23,1

-16,5

Siltumenerģija

-0,4

5,8

Elektroenerģija

-10,2

5,5Informācija apkopota par visiem ekonomiski aktīviem komersantiem, budžeta iestādēm, nodibinājumiem, biedrībām, fondiem, kas nodarbojas ar energoresursu ražošanu, importu, eksportu, patēriņu un realizāciju.

2010. gada septembrī tiks publicēts informatīvais apskats “Energoresursu izmaksas 2009. gadā”, kur būs pieejamas energoresursu vidējās cenas 2009. gadā.

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Vera Kriško
tālr. 67366768

1 Komerciālais sektors un sabiedriskais sektors pēc Saimnieciskās darbības statistikas klasifikācijas 2. red. (NACE): 41., 50.-52., 55., 63.-67., 70.-75.,80., 85.,90.-93., 99.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi