Statistikas tabula

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
SRG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ekonomiski aktīvs uzņēmums
Uzņēmumi, kas pārskata periodā ražoja produkciju, sniedza pakalpojumus vai nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā, vai tie bija aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu no tā.