Statistikas tabula

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.)

SRG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 17.05.2019
Par 2018. gadu 18.05.2020