Statistikas tabula

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
SRG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti