Statistikas tabula

Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem

Tabulas kods datubāzē
SRG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti