Statistikas tabula

Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm

Tabulas kods datubāzē
UGG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Uzņēmumu grupa

Juridiski un/vai finansiāli saistītu uzņēmumu apvienība, kura sastāv no grupas galvenā uzņēmuma un grupas uzņēmumiem, kurus tieši vai netieši kontrolē galvenais uzņēmums.