Statistikas tabula

Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm

UGG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.06.2020