Statistikas tabula

Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem

UGG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti