Statistikas tabula

Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem

UGG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.06.2020