Statistikas tabula

Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

Tabulas kods datubāzē
UGG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti