Statistikas tabula

Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

UGG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti