Statistikas tabula

Uzņēmējdarbības rādītāji monetārās starpniecības, apdrošināšanas un pensiju fondu jomā

Tabulas kods datubāzē
SBG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Monetārā starpniecība

Saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2. red.) tiek ietvertas šādas nozares:

  • Centrālo banku darbība (NACE 2. red. 64.11)
  • Cita monetārā starpniecība (NACE 2. red. 64.19)
Apdrošināšana un pensiju uzkrāšana

Saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2. red.) tiek ietvertas šādas nozares:

  • Apdrošināšana (NACE 2. red. 65.1)
  • Pārapdrošināšana (NACE 2. red. 65.2)
  • Pensiju uzkrāšana (NACE 2. red. 65.3)