Statistikas tabula

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
SBG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Uzņēmums [uzņēmējdarbības rādītāji]

Uzņēmums ir juridisko vienību apkopojums, kas ir organizatoriska vienība, kura ražo preces vai pakalpojumus un kurai ir noteikta autonomijas pakāpe lēmumu pieņemšanā.

Uzņēmums veic vienu vai vairākas darbības vienā vai vairākās vietās.

Uzņēmums var būt viena vai vairākas juridiskās vienības.