Statistikas tabula

Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pa republikas pilsētām pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas

Tabulas kods datubāzē
SBG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Uzņēmums [uzņēmējdarbības rādītāji]

Uzņēmums ir juridisko vienību apkopojums, kas ir organizatoriska vienība, kura ražo preces vai pakalpojumus un kurai ir noteikta autonomijas pakāpe lēmumu pieņemšanā.

Uzņēmums veic vienu vai vairākas darbības vienā vai vairākās vietās.

Uzņēmums var būt viena vai vairākas juridiskās vienības.

Republikas pilsēta [uzņēmējdarbības rādītāji]

Saskaņā ar 2004. gada 28. aprīlī pieņemto Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām" (grozījumi: MK 03.06.2009. rīk. nr. 381, MK 28.12.2010. rīk. nr. 759) un Eiropas Savienības kopējo statistisko teritoriālo vienību klasifikāciju (NUTS 3) dati tiek iedalīti pēc deviņām republikas pilsētām: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils, Jēkabpils, Valmiera.