Statistikas tabula

Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
SBG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Uzņēmums [uzņēmējdarbības rādītāji]

Uzņēmums ir juridisko vienību apkopojums, kas ir organizatoriska vienība, kura ražo preces vai pakalpojumus un kurai ir noteikta autonomijas pakāpe lēmumu pieņemšanā.

Uzņēmums veic vienu vai vairākas darbības vienā vai vairākās vietās.

Uzņēmums var būt viena vai vairākas juridiskās vienības.

Reģions [uzņēmējdarbības rādītāji]

Dati tiek iedalīti pēc sešiem statistiskajiem reģioniem: Rīgas reģions; Pierīgas reģions; Vidzemes reģions; Kurzemes reģions; Zemgales reģions; Latgales reģions.

Statistiskie reģioni sastāv no administratīvajām vienībām atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. jūnija rīkojumam Nr. 381 "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 28. aprīļa rīkojumā Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām".