Statistikas tabula

Uzņēmumu uzņēmējdarbības rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes

Tabulas kods datubāzē
SBG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Augstās tehnoloģijas rūpniecībā [uzņēmējdarbības rādītāji]

Farmācijas produktu, datoru, elektronisko, optisko iekārtu, lidaparātu un to iekārtu ražošana (NACE 2. red. 21, 26, 30.3).

Vidēji augstās tehnoloģijas rūpniecībā [uzņēmējdarbības rādītāji]

Ķīmisko vielu, ieroču, elektrisko iekārtu, mehānismu un darba mašīnu, automobiļu, citu transportlīdzekļu (bez kuģiem, laivām un lidaparātiem) ražošana un medicīnas instrumentu ražošana (NACE 2. red. 20, 25.4, 27, 28, 29, 30 (bez 30.1* un 30.3), 32.5**).

* Līdz 2009. gadam bija iekļauts vidēji augstajās tehnoloģijās.
** Līdz 2009. gadam bija iekļauts augstajās tehnoloģijās.

Vidēji zemās tehnoloģijas rūpniecībā [uzņēmējdarbības rādītāji]

Ierakstu reproducēšana, koksa un naftas produktu, gumijas un plastmasas, minerālu izstrādājumu, metālu un gatavo metālizstrādājumu (bez ieročiem), kuģu, laivu ražošana un iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE 2. red. 18.2*, 19, 22, 23, 24, 25 (bez 25.4), 30.1**, 33***).

* Līdz 2009. gadam bija iekļauts zemajās tehnoloģijās. 
** Līdz 2009. gadam bija iekļauts vidēji augstajās tehnoloģijās.
*** Līdz 2009. gadam bija iekļauts vidēji augstajās tehnoloģijās.

Zemās tehnoloģijas rūpniecībā [uzņēmējdarbības rādītāji]

Pārtikas produktu, dzērienu, tabakas, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas izstrādājumu, koksnes un koka izstrādājumu, papīra ražošana, poligrāfija (bez ierakstu reproducēšanas), mēbeļu u. c. veidu ražošana (NACE 2. red. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (bez 18.2*), 31, 32 (bez 32.5)).

*Līdz 2009. gadam bija iekļauts zemajās tehnoloģijās.