Statistikas tabula

Darbības veida vienību galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā un būvniecībā

Tabulas kods datubāzē
SBG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Darbības veida vienība
Uzņēmums vai tā daļa, kura ietver tikai vienu saimnieciskās darbības veidu.
Rūpniecība

Rūpnieciskā darbība ietver:

  • ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi (NACE 2. red. B sadaļa);
  • apstrādes rūpniecību (NACE 2. red. C sadaļa);
  • elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu (NACE 2. red. D sadaļa);
  • ūdens apgādi; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju (NACE 2. red. E sadaļa).
Būvniecība

Saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red. būvniecībā (F sadaļa) ietilpst ēku būvniecība (41. nodaļa), inženierbūvniecība (42. nodaļa) un specializētie būvdarbi (43. nodaļa).

Būvniecība ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu būvju būvniecību.

Būvdarbu produkcijas vērtībā ieskaita visus atsevišķā būvuzņēmumā strādājošo izpildītos būvdarbus, taču neieskaita apakšuzņēmēju veiktos darbus.