Statistikas tabula

Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pēc nodarbināto skaita

Tabulas kods datubāzē
SBG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Uzņēmums [uzņēmējdarbības rādītāji]

Uzņēmums ir juridisko vienību apkopojums, kas ir organizatoriska vienība, kura ražo preces vai pakalpojumus un kurai ir noteikta autonomijas pakāpe lēmumu pieņemšanā.

Uzņēmums veic vienu vai vairākas darbības vienā vai vairākās vietās.

Uzņēmums var būt viena vai vairākas juridiskās vienības.

Nodarbinātās personas [uzņēmējdarbības rādītāji]

Darbinieki ar darba vai uzņēmuma līgumu gan pamatdarbā, gan blakusdarbā, tai skaitā arī pašnodarbinātas fiziskas personas, darba devēji, strādājošie ģimenes locekļi un personas, kas veic uzņēmējdarbību un nenodarbina citus.