Statistikas tabula

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

SBG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti